Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterweren

Op de  themasite Waterweren informeren wij u over het werk van STOWA op het gebied van het ontwikkelen, implementeren en delen van kennis over de bescherming tegen hoog water en te veel water. STOWA richt zich met name op kennisontwikkeling over regionale keringen, voor en met de regionale beheerders van deze keringen, vooral de waterschappen. Maar wij werken - waar nuttig en nodig - ook samen met kennisontwikkelaars op het gebied van primaire keringen.

borderbottom

A. Aanwijzen en normeren van waterkeringen

Het aanwijzen en normeren van regionale keringen gebeurt door de provincies. Het gaat daarbij om twee vragen: welke keringen gelden als regionale keringen en aan welke veiligheidsnorm moeten deze voldoen? Binnen het aandachtsveld aanwijzen en normeren voert STOWA een aantal onderzoeken uit.

>Lees meer

borderbottom

B. Toetsen regionale keringen

Om aan te kunnen tonen dat regionale waterkeringen aan de vastgestelde normen voldoen, moeten de waterkeringbeheerders de veiligheid van de waterkeringen toetsen. Binnen het aandachtsveld Toetsen worden uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd.

>Lees meer

borderbottom

C. Beheer & Onderhoud

STOWA geeft handvatten aan waterbeheerders voor het uitvoeren van inspecties, ondersteuning bij beheermaatregelen en helpt bij het vormgeven van risicogestuurd beheer en onderhoud.

>Lees meer

borderbottom

D. Verbeteren & Versterken

STOWA doet praktijkgericht onderzoek naar efficiënte(re) versterkingsmethoden, als een kering niet voldoet aan de gewenste veiligheidsnorm.

>Lees meer

borderbottom

E. Systeembenadering

Door niet alleen te kijken naar de kering, maar de kering in samenhang te zien met haar omgeving kan een waterveiligheidsprobleem in sommige gevallen op een andere manier opgelost worden. STOWA doet hier onderzoek naar, onder meer naar zogenoemde meerlaagsveiligheid.

>Lees meer

borderbottom

Geactualiseerde visie op regionale waterkeringen verschenen: 'Verder bouwen op een goed fundament'

25-1-2017

Verder bouwen op een goed fundament. Dat is de veelzeggende titel van de nieuwe visie op de regionale keringen die onlangs uitkwam. De visie - de opvolger van de eerste visie uit 2004 - is een coproductie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokken bij de totstandkoming.

>Lees een samenvatting van de nieuwe visie

>Download de nieuwe visie

Na het uitkomen van de eerste visie in 2004 zijn provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de slag gegaan met de regionale waterkeringen. De keringen zijn - in navolging van primaire keringen - aangewezen, genormeerd en grotendeels getoetst. Vele honderden kilometers zijn versterkt. Zo is in de afgelopen twaalf jaar een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het werk is echter nog niet af. Het toetsen en versterken van de regionale waterkeringen gaat ook de komende jaren door.

Goed fundament
Er is een goed fundament gelegd dankzij de eerste visie. De actualisatie is volgens dijkgraaf Hetty Klavers en gedeputeerde Ben de Reu (Zeeland) dan ook vooral bedoeld om plaats te bieden aan opgedane ervaringen en kennis, aan inzichten uit onder meer het Deltaprogramma, aan klimaatverandering en om de bodemdaling te agenderen. Maar ook om een basis te leggen voor een verdere doorontwikkeling van de wijze waarop wij met onze regionale waterkeringen omgaan.

Overstromingsbenadering
Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen hebben de kijk op waterveiligheid veranderd. De overstromingskansbenadering doet zijn intrede en leidt voor de primaire waterkeringen tot een omvangrijke beoordelings- en verbeteropgave. Ook zijn met het Deltaprogramma inzichten ontstaan over ruimtelijke adaptatie en meerlaagsveiligheid. Een vraag?die in de afgelopen jaren naar voren is gekomen, is of een vergelijkbare waterveiligheidsbenadering moet gaan gelden voor regionale waterkeringen. Op dit ogenblik wordt voor regionale waterkeringen niet overwogen over te stappen op deze benadering. De nieuwe visie geeft wel een eerste duiding van de mogelijke gevolgen van zo'n overstap.

Laatste nieuws

Release nieuwe versie PROMOTOR, een probabilistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen

21-2-2017 Onlangs verscheen een nieuwe versie van het instrument PROMOTOR (versie 4.1), een probalistisch model om regionale waterke...

Geactualiseerde visie op regionale waterkeringen verschenen: 'Verder bouwen op een goed fundament'

25-1-2017 Verder bouwen op een goed fundament. Dat is de veelzeggende titel van de nieuwe visie op de regionale keringen die onlangs...

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterkeringen (INNW) officieel van start

16-12-2016 STOWA en Rijkswaterstaat hebben Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HVK LIJN IN WATER opdracht verleend om het...

Kom naar de Kennisdag Inspectie waterkeringen 2017!

LTV Regionale Waterkeringen

2015